Dziennik Polski

Kronika Krakowska

Grupa 7 w galerii Lamelli

Przedstawienie - figuracja - człowiek

Od co najmniej kilku lat łączenie się młodych artystów w grupy przeżywa renesans. Wystawą,

czynną obecnie w galerii Lamelli (Śródmiejski Ośrodek Kultury, ul. Mikołajska 2),

przedstawia się założona przed niespełna rokiem Grupa 7, złożona z niedawnych

absolwentów ASP (w zdecydowanej większości krakowskiego Wydziału Malarstwa), malarzy

i fotografów. Wprawdzie przyznają się do tego, że nieobce są im szczególne znaczenia liczby

7, ale poza magią pozostaje fakt, że grupę tworzy siedmioro młodych artystów. Połączeni

wspólnotą studiów i założeniami, jakie legły u podstaw grupy, tworzą niezłą mozaikę

narodowościową: Swietłana Biletnikowa pochodzi z Mołdawii, Anna Szewczyk, Adam

Knopek, Maciej Poniedziałek z Polski, Katarzyna Laskus i Lesja Rygorczuk przyjechały z

Ukrainy, a Maciej Dyczkowski odnotował przy swoim nazwisku: Polska – Niemcy.

 

W naszej grupie stawiamy raczej na wspieranie się we wzajemnej odmienności niż na podobieństwo- zastrzegają w Założeniach”. Ale i określają to, co wspólne: Preferujemy w naszych wyborach figurację. Wysokie wymagania tego rodzaju wypowiedzi malarskiej każą nam mieć duże ambicje artystyczne i warsztatowe,co sprzyja rozwojowi.

Wystawa,której przypada rola kryterium prawdy, potwierdza werbalne sformułowania. Jest figuracja (głównie),choć w różnych postaciach. Do jednej bliżej, bo sztuka nie traci (Bogu dzięki) swojej siły apelowania do całkowicie subiektywnych, ludzkich odczuć. Są zarysowane już osobowości i zainteresowania. Nie sposób nie zauważyć uderzających ekspresją obrazów Anny szewczyk, czy - na przeciwnym biegunie – bardzo własnego świata Swietłany Biletnikowej.

Wystawa będzie czynna przy Mikołajskiej 2, w galerii Lamelli- do 20bm.(AN)