Inne

 

Fragment światła cykl, do którego należy obraz U bramy niebios jest - jak mówi artystka - rejestrem wydarzeń, pamiętnikiem świata w którym sfera profanum-sfera codzienności przenika się z nadprzyrodzonym, z tym co należy do sacrum. Barwa staje się medium dla wyrażenia różnorodnego piękna otaczającego nas świata, światło zaś jest wyrazem obecności Boga. Malarstwo Svetlany Biletnikovej jest połączeniem tradycji wschodniej ikony i religijnego malarstwa zachodu. Dwa skrzydła odrzwi niebieskiej bramy staja się - używając słów Jana Pawłą II - metaforą "dwóch płuc Kościoła".

 

komentarz do katalogu wystawy Projekt Wysoka Kultura, Warszawa

Kuratorzy: Małgorzata Wrześniak i Łukasz Murzyn